• izkopi in odvoz
  • priprava podlage
  • vgradnja jaškov in odtočnih kanalov
  • polaganje robnikov
  • polaganje tlakovcev in betonskih plošč