• adaptiranje stanovanjskih in poslovnih prostorov
  • adaptiranje kopalnic
  • odstranitev fasad